Νεα

Ομαδα Παιδιων

Η Ομάδα παιδιών, ηλικίας 7-11 ετών, ξεκινάει την Παρασκευή 20 Μαρτίου και ώρα 16.45- 17.45, στο χώρο του "Συνεργάζομαι".

Στόχος της ομάδας είναι να μπορέσουν τα παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο και να ενισχύσουν την κοινωνικοποίησή τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου σε κάθε ομάδα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να καταπιάνονται με ένα διαφορετικό "αντικείμενο", όπως:

- Ζωγραφική

- Πηλό- Πλαστελίνη

- Παραμύθι

- Παιχνίδι

- Μουσική Κίνηση

- Ψυχόδραμα (Θεατρικό Παιχνίδι).                                                                                    

Όλα τα παραπάνω θα λειτουργήσουν ως μέσο για την καλύτερη αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των παιδιών με έναν ευχάριστο τρόπο.

Οι συναντήσεις μας θα είναι προγραμματισμένες για δύο φορές το μήνα και θα έχουν ως εξής: 20/3, 27/3, 3/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6, 19/6.